Espai de l’Estudi

Som un equip de docents per a alumnes d’ESO i Batxillerat, amb especialitats de totes les assignatures que treballem simultàniament i coordinadament.

Vam néixer el 1999 amb la voluntat de proposar una alternativa efectiva a la figura del professor particular i que fonamenta l’actuació en l’acompanyament, la docència i les tècniques d’estudi.

L’objectiu principal és resoldre els problemes que impedeixen un bon rendiment acadèmic, des de la comprensió de continguts, la planificació i l’absència d’hàbits d’estudi, el desconeixement d’estratègies i tècniques d’estudi.

Els nostres valorsConstància

Treballar des de la constància per proposar solucions diferents i a mida.Comprensió

Entendre qui és cada alumne i quins són els seus interessos i dificultats.Actitud

Comunicar des del bon humor amb creativitat, respecte i confiança.Superació

Estimular l’esforç, les ganes de superació i la responsabilitat.Valoració

Valorar els encerts, les habilitats i les qualitats.Companyia

Acompanyar per ajudar a créixer i aprendre de les dificultats.

Què diuen de nosaltres?